Potrošnik (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo artikel za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema artiklov prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti naslednji dan po datumu prevzema artiklov.

Skladno z zakonodajo o varstvu potrošnikov se lahko pravica do vračila izvaja z uporabo enega od naslednjih načinov, po vaši izbiri:
i. Z uporabo našega spletnega obrazca za vračilo [obrazec] (v skladu s standardizirano obliko po zakonodaji o varstvu potrošnikov), ki je na voljo na spletnem mestu in sicer na strani »Pomoč uporabnikom«, in ki mora biti v celoti izpolnjen, da bi dobili povratno številko (prodajalec vam bo poslal potrdilno e-pošto, v kateri bo potrdil prejem zahtevka za vračilo, ki ste ga poslali preko spletnega obrazca);
ii. Z uporabo fizičnega obrazca za vrnitev [obrazec] (v skladu s standardizirano obliko po zakonu o varstvu potrošnikov), ki mora biti pravilno izpolnjen na vseh področjih, ki ga pošljete na elektronski naslov: info@feelif.com, ali po navadni pošti na naslov: Feelif d.o.o., Brodišče 7A, 1236 Trzin, Slovenija;
iii. Tako da pošljete prodajalcu izjavo, v kateri izrecno navedete vašo odločitev, da odstopate od pogodbe. Izjavo pošljete na elektronski naslov: info@feelif.com, ali po navadni pošti na naslov: Feelif d.o.o., Brodišče 7A, 1236 Trzin, Slovenija.

Dokazno breme glede pravilnega in pravočasnega obveščanja je na strani potrošnika.

Vrnjeni predmeti morajo biti poslani nazaj podjetju FEELIF v štirinajstih (14) dneh od dneva, ko kupec pošlje obvestilo o odstopu od pogodbe iz prejšnjega odstavka.

Izdelke lahko vrnete tako, da pošljete paket prek katerega koli podjetja za transport pošiljk z uporabo vnaprej plačane in vnaprej natisnjene nalepke na vašem paketu.

Potrošnik mora izdelek vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

Potrošnik izdelkov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je artikel, ki je bil izdelan po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe. Možnosti odstopa od pogodbe ni pri nakupu programske opreme ali avdio in video nosilcev, če je potrošnik odprl varnostni pečat.

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov odstop od pogodbe ni mogoč:
• za blago ali storitve, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
• za blago, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
• za opravljano storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;
• zapečatene avdio- ali videoposnetke in računalniške programe, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;
• zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat; pri nakupu hrane za male živali, v kolikor je embalaža odprta ali poškodovana;
• blago, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
• digitalne vsebine, ki se ne dostavijo na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo.

Če potrošnik vrne izdelke, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev za vračilo, vas bomo o tem obvestili. V tem primeru se lahko odločite, da vam izdelke dostavimo nazaj na vaše stroške, če pa takšno dostavo zavrnete, si FEELIF pridržuje pravico, da obdrži izdelke in znesek, ki ste ga plačali za nakup izdelkov.

Glede produktov, ki so bili vrnjeni izven Evropske Unije: Prosimo upoštevajte, da se nobene carine, davki in pristojbine, ki ste jih plačali za dobavo kupljenih izdelkov (če obstajajo), ne povrnejo.

Časi in postopki vračila

Vračilo opravljenih vplačil vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja) bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugačnega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

FEELIF lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

V primeru daril se vračilo zneskov, plačanih za nakupe, izvede osebi, ki je plačala nakup.