Ti pogoji veljajo za vse nakupe izdelkov FEELIF, za nakupe programske opreme, storitev ali podpore.

PROSIMO, SKRBNO PREBERITE TE POGOJE! VSEBUJEJO VSE POMEMBNE INFORMACIJE O VAŠIH PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH, KOT TUDI OMEJITVE IN IZKLJUČITVE.

Ti pogoji prodaje (»Pogodba«) veljajo za nakup izdelkov, programske opreme in/ali storitev ter podpore (skupaj »Izdelek«), ki jih v Republiki Sloveniji prodaja FEELIF. Ko naročite naš izdelek, se strinjate s temi pogoji. Če ste izdelek že naročili, pa nočete biti več zavezani tej Pogodbi, morate v tem primeru nemudoma bodisi kontaktirati FEELIF ali pa izdelek vrniti v skladu s Politiko vračanja FEELIF. Prosimo, da ukrepate takoj in upoštevate, da te možnosti lahko zahtevajo nekatere dodatne stroške.

SKLENITEV POGODBE

Kupoprodajna pogodba med FEELIF in kupcem je sklenjena v trenutku, ko FEELIF kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o potrditvi prejema naročila . Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za FEELIF kot za kupca. Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče. Pogodba sklenjena med FEELIF in kupcem se ne sme spreminjati ali dopolnjevati, razen če se s spremembami strinja tako kupec kot FEELIF. Poleg sklenjene pogodbe, se za vaš nakup uporabljajo tudi pogoji, ki jih vsebujejo drugi FEELIF dokumenti, na katere se sklicuje ta Pogodba, vključno s Politiko o zasebnosti in Politiko vračanja podjetja FEELIF.

NAROČILO IN CENE

Vse cene so navedene v evrih ter že vsebujejo davek na dodano vrednost - DDV, razen če je izrecno napisano drugače. Stroški dostave niso vključeni v ceno izdelkov.

FEELIF si prizadeva za sporočanje točnih cen in informacij o izdelku, vendar se kljub skrbnemu ravnanju lahko pojavijo tiskovne napake, napake v ceni ali druge napake. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo FEELIF kupcu omogočil odstop od nakupa brez stroškov.

Prejeto naročilo lahko FEELIF po lastni presoji prekliče. Če se kupec in FEELIF ne dogovorita drugače, mora FEELIF prejeti plačilo preden odpremi prejeto naročilo. FEELIF lahko obdeluje plačilo celotnega nakupa in odpošlje del plačanega nakupa ločeno.

DOSTAVA

Izdelek bo odposlan v dvajsetih (20) dneh po prejemu vašega plačila.

Ponudnik bo blago dostavil v dogovorjenem roku, skladno z objavljenimi pogoji in cenikom.

V primeru pošiljanja izdelka v tujino je za plačilo prometnih, posrednih in drugih davkov ter pristojbin, povezanih z naročilom, odgovoren kupec, razen če predloži FEELIF veljavno in pravilno dokazilo o oprostitvi davka, ki se nanaša na naročen izdelek in na lokacijo, kamor se izdelek pošilja.

STVARNA NAPAKA

Pravice iz naslova stvarne napake pripadajo le potrošnikom v smislu Zakon o varstvu potrošnikov (fizična oseba, ki pridobi izdelek za namene izven svoje pridobitne dejavnosti). Kadar kupec ne nastopa v vlogi potrošnika, kot je opredeljeno, se izdelki prodajajo »kot so«.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na izdelku, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bil izročen. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:
• odpravi napako na Izdelku ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
• izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim ali
• vrne plačani znesek.

Napaka je stvarna, kadar
• izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet
• izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
• izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
• je prodajalec izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost izdelka se preverja v primerjavi z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Uveljavljanje stvarne napake
Potrošnik mora FEELIF o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled artikla.

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na izdelku natančneje ureja Zakon o varstvu potrošnikov.

GARANCIJA IN PODPORA STRANKAM

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira FEELIF, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

PROGRAMSKA OPREMA

Vsaka programska oprema, ki je del vašega nakupa, bo imela svojo lastno licenčno pogodbo, vključno z vsemi splošno dostopnimi (odprtokodnimi) določbami[4]. Če katera koli programska oprema, ki jo FEELIF nudi za podporo ali storitve, nima svoje licenčne pogodbe, vam FEELIF podeli osebno neizključno licenco za dostop do programske opreme in njene uporabe v času trajanja podpore ali storitev, vendar le, če je to potrebno, da boste uživali vse ugodnosti podpore ali storitev.

STORITVE

Poleg teh Pogojev prodaje vam FEELIF in/ali vaš tretji ponudnik storitev lahko zagotovi storitve in podporo v skladu z drugimi veljavnimi sporazumi o storitvah. Če ste kupili storitveno ponudbo, prosimo preberite veljavno pogodbo o storitvi, saj vsebuje pomembne pravice in omejitve.

TELEFONSKE KOMUNIKACIJE

Telefonsko komuniciranje z nami, vključno s klici in pogovori s katerim od naših zastopnikov ali neodvisnih izvajalcev, se rutinsko spremlja in/ali posname. Izrecno soglašate v vašem imenu in v imenu drugih uporabnikov vaše telefonske številke, da se klici lahko spremljajo ali posnamejo.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

FEELIF ne prevzema odgovornosti, ki bi presegala pravna sredstva določena v tem sporazumu ali zakonu o varstvu potrošnikov, vključno vendar ne zgolj omejeno na vsakršno odgovornost za izgubljen dobiček, izgubo poslov ali za izgubljene ali poškodovane podatke ali programsko opremo, ali za zagotovitev storitev ali podpore. razen kadar je izrecno določeno v tem sporazumu.

Kupec je dolžan shraniti vse obstoječe podatke, programsko opremo in programe pred uporabo storitev ali podpore (vključno s telefonsko podporo). feelif in/ali vaš tretji ponudnik storitev nista odgovorna za izgubo ali povrnitev podatkov ali programov, ali za izgubo uporabe sistema (sistemov), ki bi izhajala iz storitev ali podpore ali katerega koli dejanja ali opustitve dejanja, vključno z malomarnostjo feelifa ali tretjega ponudnika storitev.

PREPOVED NADALJNJE PRODAJE

Vaš nakup je za lastno uporabo, ne za nadaljnjo komercialno prodajo ali izvoz.

VELJAVNA ZAKONODAJA IN REŠEVANJE SPOROV

Ti PU in vsi povezani Pogoji in usmeritve ter tudi vsi ločeni sporazumi, s katerimi vam FEELIF zagotavlja storitve se razlaga v skladu z zakoni Republike Slovenije. FEELIFE si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno, v kolikor pa to ne bo možno, bo za reševanje teh sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

FEELIF skladno z zakonskimi normativi ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

FEELIF kot ponudnik blaga in storitev, ki se ukvarja s spletno trgovino na območju Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

SPLITIT

Ob izbiri plačila na obrok Splitit se strinjate s pogoji družbe Splitit, ki jih lahko preberete na Splititovi spletni strani: Splititovi prodajni pogoji.