FEELIF d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: FEELIF) ponuja svoje storitve prek spletnega mesta www.feelif.com in katerega koli drugega spletnega mesta, za katero ima FEELIF lastno registracijo domene (»Spletno mesto«), svojo lastniško platformo in storitve, ki jih nudi FEELIF na njej, vključno z omrežjem FEELIF, mobilnimi aplikacijami in podatkovnimi povezavami ter storitvami shranjevanja, kar vam omogoča uporabo naše programske opreme, ki se izvaja na podprti platformi, in ki omogoča dostop do vseh storitev FEELIF (skupno ime »Storitev«) prek registriranega dostopa do računa.

SPREJEMANJE POGOJEV UPORABE

Uporabnik storitev je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se strinja s pogoji uporabe (v nadaljnjem besedilu: PU). Uporabnik se z dostopanjem do spletnega mesta ali z uporabo storitve strinja, da je seznanjen s PU, ne glede na to, ali dostopa z registracijo na spletno mesto ali skozi uporabo storitve.

Če uporabnik nastopa v imenu pravne osebe, zastopa in jamči, da ima pooblastilo, da to pravno osebo zavezuje na te PU in se v tem primeru se pojem "uporabnik " nanaša in uporablja za to pravno osebo.

Za nekatera področja Storitve, vključno s področji Storitve, prek katerih lahko uporabljate Storitev FEELIF, se obenem v celoti strinjate tudi z morebitnimi dodatnimi ali drugačnimi pogoji za posamezno storitev, lahko pa je pri posamezni storitvi zahtevano, da se strinjate z dodatnimi pogoji ("Za izdelek specifični pogoji " ). Če pride do nasprotja med temi PU in pogoji objavljenimi za specifično področje Storitve, bodo »Za izdelek specifični pogoji« prednostni glede na vašo uporabo ali dostop do tega območja Storitve.

Pogoji uporabe (PU) vključujejo tudi naslednje razdelke:

Politika zasebnosti
Izjava o piškotkih
Politika vračanja
Pogoji prodaje

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
Ko uporabljate katero koli Storitev ali nam pošljete e-pošto, besedilna sporočila ali sporočila drugih vrst komunikacije z vaše namizne ali mobilne naprave, z nami komunicirate elektronsko. Soglašate, da tudi naša sporočila prejemate elektronsko. Strinjate se, da vsi sporazumi, obvestila, razkritja in druga sporočila, ki vam jih FEELIF posreduje elektronsko, izpolnjujejo vse zakonske zahteve, kjer mora biti takšna komunikacija v pisni obliki oziroma na trajnem nosilcu podatkov.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

FEELIF in s FEELIFom povezana podjetja ali drugi pooblaščeni partnerji niso odgovorni za kakršne koli spremembe ali poškodbe ali izgube programov, podatkov ali drugih informacij, shranjenih s strani FEELIF in njegovih partnerjev, ali shranjenih ali gostujočih na FEELIF v povezavi s Storitvijo, ki jo zagotavlja FEELIF. FEELIF za materialno škodo odgovarja le v primeru, če jo podjetje FEELIF povzroči namerno ali iz hude malomarnosti.

Nadalje niti FEELIF niti FEELIFovi zaposleni niso odgovorni za nikakršno škodo ali neprijetnosti, ki bi bila posledica obratovalnega zastoja ali izgube dohodka ali dobička, prav tako ne nosijo odgovornosti za izgubo podatkov in morebitno škodo, katero bi povzročile motnje ali prekinitve v delovanju programske opreme.

FEELIF zagotavlja jamstvo oziroma garancijo v skladu z veljavno zakonodajo in ne prevzema dodatne odgovornosti, če to ni izrecno dogovorjeno.

Zakonodaja nekaterih držav ne dovoljuje izključitve ali omejitve posameznih oblik škode, tako da zgornje omejitve ali izključitve morda ne veljajo ali ne veljajo povsem za vse uporabnike.

FEELIF odgovarja le za stvarne napake svoje izpolnitve v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (podrobnejša pojasnila se nahajajo v pogojih prodaje) in ne daje nobenih dodatnih jamstev, pogojev in spremljajoče dokumentacije, predvsem glede (neomejeno) učinkovitosti, rezultatov, varnosti, nepristranskosti, prodajne kakovosti, integracije, lastnosti, pričakovanj, zadovoljive kakovosti ali primernosti za kateri koli poseben namen.

FEELIF ni odgovoren za izpolnitev katerega koli zahtevka uporabnika, ki nastane kot posledica:

(i) uporabe programske opreme v nasprotju z določbami teh PU;

(ii) spreminjanja programske opreme, ki bi jih naredil kdorkoli razen FEELIF ali z avtorizacijo FEELIFa;

(iii) poškodbe zaradi nepravilne ali neprimerne uporabe;

(iv) uporabe programske opreme v povezavi z katerim koli operacijskim sistemom ali katero koli programsko ali strojno opremo, ki je FEELIF ni odobril ali je prepovedal souporabo.

Uporabnik se mora zavedati, da spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100 % zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja zaradi ponudnikov poti ponudnik vsebin ne prevzema odgovornost. Pri delovanju se lahko pojavijo prekinitve delovanja programske opreme.

Kadar je uporabnik pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik je skupna celotna odgovornost FEELIF v pogodbi (vključno z vidika odškodninske krivde, vključno z malomarnostjo ali kršitvijo zakonskih obvez), napačne navedbe, povrnitve ali kako drugače, ki bi nastala v zvezi z izvajanjem ali predvidenim izvajanjem teh PU, je omejena na celoten znesek, ki je bil plačan za storitev v obdobju dvanajstih mesecev neposredno pred datumom, ko je terjatev nastala. FEELIF ni odgovoren za izgube dobička, izgube iz poslovanja, okrnitve dobrega imena in/ali podobnih izgub, ali izgube ali izkrivljanja podatkov ali informacij, ali za gospodarsko škodo, ali za kakršno koli drugo izgubo, stroške, poškodbo, zneske ali izdatke, tudi če izhajajo iz teh PU.

DOLOČBA O STORITVAH FEELIFA, OPREMLJENIH S SATELITSKO ALI BREZŽIČNO TEHNOLOGIJO

Vaša uporaba Storitve FEELIF je odvisna od pokritosti in razpoložljivosti brezžičnih omrežij, telekomunikacijskih omrežij, satelitskih sistemov za določanje položaja in interneta, kar vse vključuje naprave, ki so v lasti in jih upravljajo tretje osebe. FEELIF ni odgovoren za delovanje, razpoložljivost ali pomanjkljivosti sistemov ali storitev teh tretjih oseb ali za izgube podatkov, ki nastanejo zaradi njihove slabe, nikakršne ali motene pokritosti in razpoložljivosti.

LICENCA IN INTELEKTUALNA LASTNINA

Uporabnik se strinja, da ima družba FEELIF vso pravico, lastništvo in udeležbo do vse intelektualne lastnine in druge lastninske pravice na vse, kar je povezano s Storitvijo, vključno z blagovnimi znamkami, avtorskimi pravicami, cenami, podatki, spletnimi vsebinami, vendar ne omejeno le nanje. Strinja se, da bo sprejel razumne previdnostne ukrepe, da prepreči nepooblaščen dostop in uporabo programske opreme in dokumentacije s strani tretjih oseb. Ne sme dovoliti kopiranja, dekompiliranja, razstavljanja ali drugačnega vzvratnega inženiringa programske opreme s strani tretje osebe ali dovolitve poskušanja tega. Uporabniku je prepovedano, tretji osebi pa mora uporabnik preprečiti, da kakorkoli odstrani, prekrije ali spremeni katerega koli od naših znakov, obvestil ali povezanih materialov o patentnih pravicah, avtorskih pravicah ali o blagovni znamki, ki so dani na embalažo, vdelani ali kako prikazani. FEELIF si pridržuje vse pravice na spletnih straneh in Storitvah, ki vam niso posebej dodeljene v skladu s temi pogoji.

FEELIF vam dodeli omejeno, neizključno, neprenosljivo licenco, ki ni podlicencirana, za dostop in za osebno in nekomercialno uporabo storitev. Ta licenca ne vključuje nadaljnje prodaje ali komercialne uporabe katerekoli storitve ali vsebine; vsako zbiranje podatkov o uporabi kateregakoli izdelka, opisov ali cen; kakršno koli nalaganje, kopiranje ali katero drugo uporabo podatkov o računih za tretjo stranko; ali kakršna koli uporaba podatkovnega rudarjenja, robotov ali podobnih orodij za zbiranje in črpanje podatkov ni dovoljeno. Vse pravice, ki vam v teh PU niso izrecno dodeljene, so pridržane in jih hranijo FEELIF ali njegovi dajalci licenc, dobavitelji, založniki, imetniki pravic ali drugi ponudniki vsebin. Ne smete uokviriti ali uporabiti tehnike uokvirjanja, da bi obdali kakršen koli zaščitni znak, logotip ali druge lastniške podatke ( vključno s slikami, besedilom, postavitvijo strani ali obrazcem) brez pisnega soglasja FEELIF. Uporabnik ne sme uporabljati nobenih meta-tagov ali katerih koli drugih skritih tekstov skupaj z uporabo imena FEELIF ali blagovne znamke, brez izrecnega pisnega dovoljenja FEELIF.

VELJAVNOST PU

Ti PU veljajo dokler uporabnik ali FEELIF ne odstopi od sporazuma o uporabi storitev FEELIF. Uporabnik lahko odstopi od sporazuma o uporabi storitev FEELIF kadarkoli tako, da obvesti FEELIF, da ne želite več uporabljati FEELIF storitev ali, ko preneha uporabljati FEELIF spletna mesta.

Če FEELIF oceni, da se ne držite PU, ali če FEELIF sumi, da se niste držali katerega koli pogoja ali določila teh PU, lahko FEELIF kadarkoli enostransko prekine ta sporazum brez predhodnega obvestila, vi pa ostanete odgovorni za vse zneske, nastale do vključno datuma prekinitve pogodbe; in/ali vam FEELIF lahko zavrne dostop do storitev FEELIF (ali dela teh storitev).

CELOTNI DOGOVOR

V primeru, da FEELIF ne uspe uveljaviti ali izterjati katere od pravic ali določil iz teh PU, ne pomeni, da se taki pravici ali določbi odpovedujemo. Ti PU in vsi povezani pogoji in operativne usmeritve in pravila, ki jih FEELIF objavi na tem spletnem mestu ali v zvezi z določeno storitvijo, skupaj predstavljajo celoten sporazum in dogovor med vami in FEELIF, ter urejajo vašo uporabo storitev, ter stopajo na mesto vseh prejšnjih ali sočasnih/tekočih dogovorov, sporočil in predlogov, bodisi ustnih ali pisnih, med vami in nami (vključno z vsemi prejšnjimi verzijami PU, vendar ne omejeno le na te).

VELJAVNO PRAVO

Ti PU in vsi povezani Pogoji in usmeritve ter tudi vsi ločeni sporazumi, s katerimi vam FEELIF zagotavlja storitve se razlaga v skladu z zakoni Slovenije. FEELIF si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno, v kolikor pa to ne bo možno, bo za reševanje teh sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

SPREMEMBE POGOJEV STORITVE

Na tej strani lahko kadarkoli preverite najnovejšo različico PU. FEELIF si pridržuje pravico, da po lastni presoji ustrezno posodobi, spremeni ali zamenja kateri koli del teh PU, z objavo posodobitev in sprememb na FEELIF spletnem mestu. Uporabnik je odgovoren, da se seznani s spremembami PU. Z vašo nadaljnjo uporabo FEELIF Storitev ali uporabo in dostopanjem do spletnih strani FEELIF pomeni, da ste z vsemi obstoječimi spremembami PU seznanjeni in jih v celoti sprejemate.