29. januar 2020

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani se bo v okviru 31. turističnega sejma Alpe-Adria in mednarodnega strokovnega sejma okusov GASTexpo & Sladoled v sklopu Združenja zgodovinskih mest predstavil tudi Gornjesavski muzej Jesenice. Na jeseniško stojnico ste vabljeni v četrtek, 30. 1. 2020.

V Gornjesavskem muzeju Jesenice bi vam radi predstavili svojo najnovejšo pridobitev, in sicer interaktivno Valvazorjevo upodobitev Stare Save – kulturnega spomenika državnega pomena. Obiskovalci jeseniškega razstavnega prostora boste lahko občutili slovensko dediščino na drugačen način, saj se vam bo inovativna digitalna umetnost Stare Save preko interaktivne veččutne naprave Feelif predstavila preko vibracij, zvoka in tipne slike. Njena podoba preko digitalne izkušnje je zanimiva tudi za slepe in slabovidne.

Feelif na sejmu AlpeAdria - Valvazor in Stara Sava

Več o muzeju:
Gornjesavski muzej Jesenice skrbi za prepoznavanje, ohranjanje, predstavljanje, razumevanje žive ter premične kulturne in naravne dediščine gornjesavske regije ter planinske in železarske dediščine širšega slovenskega prostora. Poslanstvo javnega zavoda je skrb za prepoznavanje, ohranjanje, predstavljanje, razumevanje žive ter premične kulturne in naravne dediščine gornjesavske regije ter planinske in železarske dediščine širšega slovenskega prostora. Svoje poslanstvo opravlja na podlagi zbirk zgodovine železarstva in rudarstva s tehniško dediščino, zgodovine slovenskega planinstva, mestne in krajevne kulturne zgodovine celotne gornjesavske regije, etnologije nosilcev omenjenih dejavnosti in prebivalcev gornjesavske regije ter geologije in paleontologije gornjesavske regije.

Več o rešitvi si lahko preberete še na teh mestih: kako deluje Feelif in Feelif za muzeje, šole in podjetja.Več novic