12. november 2021

Feelif podpira raznolikost v družbi, z doslednim dokazovanjem načel enakosti in vključenosti vseh članov. Le to vodi do napredka in razvoja.

Dne 12.11.2021 je Feelif postal del Listine raznolikosti. 

V tej luči se zavezujemo k uresničevanju naslednjih načel:


1. Razvijamo organizacijsko kulturo, ki temelji na enakih možnostih, vzajemnem spoštovanju, sprejemanju in vključevanju raznolikih zaposlenih kot
potencialu za večjo inovativnost, prilagodljivost, razvoj organizacije ter boljšo družbeno kohezijo.


2. Ustvarjamo raznoliko in vključujoče delovno okolje.
Stremimo k oblikovanju delovnega okolja, v katerem se zrcali raznolikost družbe in aktivno vključujemo zaposlene, pri čemer se izogibamo vsakršni
diskriminaciji (neposredni ali posredni) na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja,
političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.(Listina EU o temeljnih
pravicah, 21. čl., 2010)


3. Upoštevamo in širimo načela raznolikosti na vseh ravneh organizacije.
Politiko raznolikosti integriramo na vseh ravneh odločanja, ob čemer upoštevamo tri ključne vloge pri izgradnji vključujočega in harmoničnega delovnega
okolja:
• zavezanost in odgovornost,
• komuniciranje (znotraj in navzven),
• biti vzor/zgled.


4. Prepoznavamo raznolikost strank.
Poznamo profile svojih strank in se zavedamo, da je sledenje njihovim raznolikim potrebam tudi vir inovacije in razvoja.


5. Oblikujemo politiko raznolikosti.
Letno načrtujemo akcijske ukrepe za promocijo raznolikosti, vključenosti in enakih možnosti, te ukrepe izvajamo in jih redno evalviramo. Identificiramo
rezultate, ki so plod politike raznolikosti ter jih poročamo v letnem poročilu.

6. Širimo in komuniciramo svojo zavezanost Listini ter rezultate politike raznolikosti vsem našim deležnikom.
Deležnike vabimo, da se pridružujejo aktivnostim antidiskriminacije in promociji raznolikosti.

>


Več novic