14. julij 2022

Z veseljem sporočamo, da nastaja nov, pomemben produkt za starostnike, kateri nimajo dostopa do kulturnih ustanov, kot so muzeji in galerije, si pa tega doživetja vseeno želijo. S projektom želimo izboljšati življenje starostnikov, ki živijo v različnih socialno-ekonomskih in zdravstvenih razmerah. Z uporabo digitalnih in analognih orodij bomo izdelali veččutne in inkluzivne kulturne izkušnje, tudi zunaj kulturnih institucij, kot so npr muzeji. Sekundarni cilj projekta, ki je prav tako pomemben, je vzpostaviti mrežo muzejev, ki so povezani ali se dopolnjujejo znotraj enakih tem in zbirk, prav tako pa dati manjšim muzejem, ki niso v tako turističnih krajih, priložnost, da postanejo prepoznavni. Poleg tega želimo vzpostaviti strateška partnerstva z zdravstvenimi ustanovami in domovi za ostarele, katera smo prepoznali kot institucije, ki lahko veliko doprinesejo naši ciljni skupini.

Projekt, ki je bil začet v sklopu razpisa AAL, nosi naziv BeauCoup – Building Active User Experiences to Bring Culture to the People (Gradnja aktivnih uporabniških izkušenj za približevanje kulture ljudem). V projektu sodelujemo še z devetimi konzorcijskimi partnerji iz še štirih EU držav: Avstrije, Italije, Švice in Portugalske. Vsi partnerji so strokovnjaki na svojem področju, ki bodisi z izkušnjami ali pa z inovativnimi tehnološkimi rešitvami omogočajo dostopnost vsebin tudi slepim, slabovidnim in gluhim.

Poleg konzorcijskih partnerjev pa pri razvoju produkta sodelujejo tudi muzeji iz EU, v Sloveniji je to Gorenjski muzej ter starosniki, v Sloveniji je to Dom Danice Vogrinec iz Maribora. Na tem mestu bi se jima želeli še enkrat zahvaliti za aktivno, produktivno in nadvse pomembno sodelovanje. Njihove izkušnje in povratne informacije bodo, brez dvoma, doprinesle k razvoju tega težko pričakovanjega produkta.

VEČ o poteku projekta

V projektu smo definirali  tri modele zagotavljanja storitev (poimenovanih Torba – The Bag, Škatla – The Box in Zaslon – The Screen), ki bodo spodbujali kognitivne procese ter socializacijo z vrstniki in medgeneracijskimi skupinami. Glavni cilj projekta je spodbuditi raziskovanje, učenje in socialno interakcijo. V projekt bodo, skozi celoten proces, vključeni tudi končni uporabniki.

V mesecu juniju 22 smo že izvedli dve delavnici, eno z Gorenjskim muzejem in eno s starostniki iz Doma Danice Vogrinec. Obe delavnici sta bili sprejeti odlično, visoko motivirani prisotni pa so nam odprli nove poglede, kako lahko še razvijamo produkt.

Cilj delavnic je bil, da ugotovimo, kakšnih vsebin si starostniki želijo in kako naj bodo predstavljene, da bodo za njih zanimive in dostopne. Tako je pet strokovnjakinj iz Gorenjskega muzeja vnaprej izbralo po 5 artefaktov/vsebin, za katere so bile mnenja, da bi bile zanimive za našo ciljno skupino. Kreirale so scenarije, ki so definirali vse od tega, kako bi bila vsebina do starostnikov dostavljena, do tega, kdo jo predstavi, kaj se o vsebini pove, s katero tehnologijo se predstavi in tudi katere čute bo uporabnik pri tem uporabljal. Izbrani scenariji so bili potem predstavljeni starostnikom. Le ti so povedali svoje mnenje in kar smo lahko zaenkrat ugotovili je, da so starostniki vedoželjni, najraje pa se pogovarjajo o stvareh, ki so jih doživeli v preteklosti. Zelo radi obujajo spomine, zato so jim bili najbolj všeč predmeti, ki so jih že poznali in so v njih vzbudili čustva in spomine. Všeč jim je, če lahko predmet primejo v roke, ga začutijo pod prsti, o njem poslušajo ali gledajo video in celo povonjajo. To jim je veliko ljubše, kot da predmet vidijo le na sliki in o njemu berejo. Čeprav so jim bile predstavljene nove tehnologije,ki jih niso poznali, so jih pripravljeni sprejeti, če bodo bile enostavne za uporabo. Na delavnici s starostniki smo se pogovarjali tudi o tem, kako naj izgleda torba in kako škatla in ugotovili, da jim je poleg prijetnega videza in otipa pomembna tudi vzdržljivost materiala, uporabnost in varno rokovanje (zagotovljeno ustrezno čiščenje).

Kratek opis produktov »The Bag, The Box in The Screen«

Znotraj projekta smo definirali tri (3) modele podajanja vsebin. Vsak izmed njih rešuje izzive različnih okoliščin, v katerih se znajdejo starostniki.

The Bag (Torba)

Kot že samo ime pove, gre za torbo, ki je dovolj lahka, da se jo nosi s seboj. V njej bo uporabnik našel različne 3D modele in reliefe, prospekte ter tablični računalnik. Prospekti bodo vsebovali enostavno razumljive informacije, tiskane v pisavi večjega formata in bodo na voljo v različnih jezikih. Tablični računalnik bo imel na zaslonu nameščeno taktilno mrežico in bo, tudi s pomočjo vibracij, omogočal prikaz veččutnih vsebin. Na njem bodo nameščene različne vsebine kot so vodič, zemljevidi pa tudi avatarji z znakovnim jezikom. Končni uporabniki tega produkta so starostniki, ki raziskujejo kulturne znamenitosti. Poslovni partnerji so v tem primeru turistične agencije.

The Box (Škatla)

Gre za nekakšen »kiosk«, ki pa ga je, kljub velikosti, vseeno dokaj enostavno transportirati na drugo lokacijo, kot je dom za ostarele ali dnevni center za starostnike. Partnerji, ki bi ponujali to storitev so lahko dnevni centri, domi za ostarele ali pa kulturne ustanove. V takšnem kiosku bo uporabnik našel 3D modele, tablične računalnike in prospekte, kot so opisani v modelu The Bag, računalniško postajo s taktilnimi reliefi, komplet z različnimi vonji in pop-up razstavo.

The Screen (Zaslon)

Zadnji predviden model, ki smo ga predvideli je namenjen starostnikom, ki so nemobilni, a bi vseeno želeli doživeti kulturno izkušnjo, na primer obisk določene znamenitosti na daljavo. Uporabnik ima na voljo računalnik, tablični računalnik ali pametni telefon z zvočnimi funkcijami, preko katerega se lahko interaktivno poveže s skupino. Omogočeno je tudi pretočno predvajanje, na primer vodenih izletov. Na voljo ima tudi znakovni jezik v obliki avatarja. Poleg tega je na voljo tudi dokumentacija v pdf obliki v večji pisavi, katero je možno naprintati. Na zaslonu lahko tudi interaktivno razišče digitalne 3D modele, katere je možno sprintati tudi na 3D tiskalniku. Pri tem modelu so partnerji muzeji. 

Veselimo se prihajajočih mesecev, ko bomo s partnerji iz drugih držav primerjali izkušnje in pričeli kreirati produkte, na podlagi pridobljenih rezultatov. Sledite nam, še naprej vam bomo o tem poročali!Več novic