Feelif, feeling life

Geometrijske funkcije

 

Feelif Geometrijske funkcije je odlična aplikacija za razumevanje in učenje koordinatnega sistema, čutenje ter risanje geometrijskih funkcij. Slepa in slabovidna oseba tako lahko samostojno raziskuje različne geometrijske funkcije in jih tudi riše, medtem ko učitelj z njo lahko spremlja napredek učenca.

Geometric Functions digital education for blind

Zapišite poljubno enačbo funkcije in občutite njeno obliko

Poleg tega, da ima aplikacija že prednastavljene nekatere tipične funkcije, preko katerih se uporabnik spozna s koordinatnim sistemom in z različnimi oblikami, aplikacija omogoča tudi vpis poljubne funkcije. Uporabnik s pomočjo enostavnega vmesnika – »znanstvenega kalkulatorja«  lahko vnese poljubno funkcijo, ki se nato izriše na zaslonu.

Feelig graphs on Feelif

Risanje funkcije in preverjanje znanja

Del aplikacije je namenjen tudi preverjanju znanja. V tem delu bo uporabnik moral v koordinatni sistem vnesti značilne točke funkcije, katero je vnesel v aplikacijo on ali učitelj ter funkcijo tudi narisati. Ker risanje funkcije spremljajo vibracija, zvok in glas, lahko uporabnik natančno izriše funkcijo. Aplikacija prepozna, ali je funkcija pravilno narisana in uporabnika v primeru pravilne rešitve tudi pohvali.

Write your own equation on feelif Creator

Analizirani podatki za učitelje

Aplikacija je nadvse uporabna za učitelje, ki preko različnih animacij vidijo, kako je učenec vnašal tipične točke in risal funkcijo. S tem lahko lažje analizirajo kje ima učenec še težave in mu tako hitreje pomagajo pri razumevanju snovi.  

Feeling geometric curve

Aplikacija je nameščena na